Länderkunskaper

Av: Galax
Inkludering
Interkulturalitet
Kultur
Mångfald

 

I det mångkulturella Sverige kan det finnas många skäl till att förstå de nya svenskarnas bakgrund och förhållanden i hemlandet. Kunskaper om länder kan bidra till en bättre arbetsmiljö och samvaro genom att vi kan mötas med en grundläggande förståelse för kulturella fenomen, trauman och olikheter.

Kunskaper om förhållanden i människors hemländer kan också vara viktiga för att få förståelse för hur motsättningar mellan folkgrupper och politiska grupperingar kan leda till konflikter även här i Sverige. Flyktvägar, tidpunkt för migration och sättet människor anlänt till Sverige kan påverka deras fortsatta väg in i det svenska samhället.

OBS! De länder som anges nedan är endast ett urval, kontakta oss om ni har frågor kring utbildning om ett land som ej finns med i listan.

AFGHANISTAN

 • Bakgrund: land, samhälle, natur
 • Samtidshistoria: krig, allianser och bin Laden
 • Talibanerna
 • Religiösa och etniska grupper
 • Politiskt nuläge
 • Samhällsstruktur: könsroller, kontroll och kultur
 • Bacha bazi
 • Bacha posh
 • Familjen, relationer, släktband
 • Afghanska migranter i Sverige: utbildnings- och arbetsbakgrund, språkkunskaper, skillnader inom gruppen

ERITREA

 • Bakgrund: land, samhälle, natur
 • Kolonial bakgrund
 • Politisk historik
 • Befrielsekrig
 • Flyktingskap och global diaspora
 • Klansystemet – i Eritrea och i Sverige
 • Familj och sociala normer
 • Religion och kultur
 • Språk

SOMALIA

 • Bakgrund: land, samhälle, natur
 • Kolonial bakgrund
 • Politisk historik
 • Inbördeskrig
 • Flyktingskap och global diaspora
 • Klansystemet – i Somalia och i Sverige
 • Familj och sociala normer
 • Religion och kultur
 • Språk

SYRIEN

 • Bakgrund: land, samhälle, natur
 • Samtidshistoria: kriget och flyktingströmmarna
 • Religiösa och etniska grupper
 • Politiska grupperingar och nulägesbild
 • Internationell involvering i Syrien
 • Syriska flyktingar i Sverige: ankomst situation och status, utbildnings- och arbetsbakgrund, sociala normer och familjestruktur

UKRAINA

 • Bakgrund: land, samhälle och natur
 • Olika förklaringsmodeller till den ryska invasionen och pågående krig
 • NATOs roll och betydelsen av naturresurser i Ukraina
 • Spänningar mellan rysk och ukrainsk kristendom.
 • Retorik och propaganda kopplat till kriget
 • Ukrainska migranter i Sverige: utbildnings- och arbetsbakgrund, språkkunskaper, hälso- och sjukvård, källor till konflikter och motsättningar inom gruppen

Vi anpassar och skräddarsyr utbildningen utifrån era specifika behov och önskemål. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Intresseformulär
Namn
Hidden