Kvinnor i kriminella miljöer

Av: Galax
Gängkriminalitet
Utanförskap

Kvinnors deltagande inom gängkriminaliteten har ökat under de senaste åren och de tar allt större plats i gängen. Från att tidigare vara möjliggörare är de nu allt oftare aktiva utförare. Det finns inte mycket forskning om denna målgrupp och kvinnor som lever i kriminella miljöer har många gånger svårt att få hjälp eftersom det inte finns tydliga resurser avsatta. Då samhället oftast ser kvinnorna enbart som offer får de oftast inte samma stöd som manliga avhoppare. De hamnar i en flerdubbel utsatthet i skärningspunkten mellan livet som kriminell utförare, som våldsutsatt och som offer för samhällets stereotypa syn på tjejer och kvinnor.

På denna utbildning kommer du få kunskaper och en utökad förståelse för tjejers och kvinnors roller och specifika utsatthet i gängen. Du kommer få en genomgång av allmänna trender och den utveckling vi nu ser. Utöver detta kommer du få insyn i hur strukturer och ojämlikhet i samhället och i gängen bidrar till tjejers och kvinnors komplexa utanförskap.

  • Forskningsöversikt för tjejer och kvinnor i kriminella grupperingar
  • Tjejers och kvinnors roller och aktiviteter i gängen
  • Könsrelaterat våld och maktutövande i gängkontexten
  • Kvinnornas dubbla roller – både offer och utövare
  • Specifika riskfaktorer för kvinnor för att hamna i kriminalitet
  • Vägar ut för kvinnor i gängkriminalitet

Vi anpassar och skräddarsyr utbildningen utifrån era specifika behov och önskemål. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Intresseformulär
Namn
Hidden