Uppsökande arbete förskola

Kursledare

Kursledare

Om kursen:

Alla kommuner är i dag ålagda att aktivt söka upp familjer vars barn inte är inskrivna i förskolan hösten det år barnet fyller tre år. Kravet på uppsökande arbete blev lag 1 juli 2023 och har sedan dessa varit ett prioriterat område hos kommunerna. I vissa kommuner har förskolorna redan tidigare arbetat uppsökande och tagit kontakter med vårdnadshavare innan deras barn börjat förskolan. Men för många är detta ett helt nytt arbetsområde och frågorna är många. Var ska man börja? Vem ska man samverka med? Vilka är fallgroparna och hur blir man mest effektiv?

På denna kurs får du lära dig mer om de olika delarna i det uppsökande arbetet. Du kommer få fördjupade kunskaper om hur du kan arbeta med olika samverkanspartners samt hur du skapar ett hållbart organisatoriskt upplägg. Kursen ger dig förslag på hur ni kan hitta uppsökandets arenor och skapa strukturer för effektivitet och långsiktighet. Du kommer få kunskaper om nya kreativa arbetssätt för en stärkt samverkan med vårdnadshavarna, genom löpande relationsarbete och varierade kommunikationssätt.  Kursen ger dig en fördjupad förståelse för det uppsökande arbetets bredd med fokus på praktiskt genomförande. För ett framgångsrikt arbete med fler barn i förskolan!

Ur innehållet:
  • Vilka är viktiga samverkanspartners? Så bygger du upp strukturen för samverkan med öppna förskolan som nav.
  • Så kan du löpande etablera nya potentiella samarbeten.
  • Bemöt avvisande och negativa uppfattningar om förskolan och vänd det till något positivt.
  • Så kan du stötta vårdnadshavarnas självkänsla och handlingskraft.
  • Öka barnens närvaro och bygg starkare relationer till familjerna.
  • Beprövade metoder, arbetssätt och strategier för effektivitet och goda resultat.

Kursen varvas med presentation och interaktiva diskussioner med möjlighet för deltagarna att börja strukturera upp sitt eget uppsökande arbete.

Om kursledarna:
Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete är en del av uppdraget för fler barn i förskolan.

– Rektorer
– Förskollärare
– Yrkesverksamma inom förskoleförvaltningen

Praktisk info:

Pris:

 

Deltagaravgiften inkluderar utbildningsmaterial, dokumentation samt intyg efter genomförd kurs.

Datum:
Tid: 

– Kursen äger rum online på Zoom.
– Föreläsningar kommer varvas med interaktiva diskussioner.
– Gruppdiskussioner och möjligheter att förbereda för din egen verksamhet.

Efter avslutad kurs kommer du ha breda kunskaper om uppdraget i sin helhet, förståelse för arbetets komplexitet och omfattning samt verktyg för att bygga upp ditt eget framgångsrika uppsökande arbete.

Datum
Kl 08.45-12.00
Distans via Zoom
Kursmaterial och checklistor ingår
Intyg efter genomförd kurs
3 490 kr exkl. moms / per person
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!