Nyheter

”Var aldrig rädd för att kritisera och granska er verksamhet”

Av: Frida Meinking

På Åsedaskolan i Uppvidinge kommun går 500 elever, varav 80 är nyanlända elever som kommit till Sverige de senaste två åren.

På Forum om Nyanlända Elever, 1 februari, berättade Helena Baardh, lärare i svenska som andra språk, och rektor Caj Stigson om den verksamhet skolan byggt kring de nya eleverna.

Många av de nyanlända elever som går på Åsedaskolan kom till Sverige som ensamkommande och bor på HVB-boenden i kommunen. På skolan har man därför arbetat hårt för att etablera en nära kontakt med personalen på boendena och elevernas gode män.

– För att få en bättre kommunikation med personalen på HVB-boendena så kallar vi från skolan in till möten varje månad där vi stämmer av kring eleverna och deras skolgång. Vi kallar även in gode männen till flera möten om hur skola fungerar och vilka skyldigheter de har gentemot eleverna, förklarade Baardh.

Utbildning
På skolan har ledningen och personalen arbetat aktivt med att förbättra sin verksamhet och anpassa den till de elever som är nya i Sverige.

– I början utbildade vi personalen som jobbar i förberedelseklasserna, alla fick åka på föreläsningar om hur man undervisar nyanlända elever. Det var inte många som tidigare hade undervisat svenska som andra språk.

– Därefter bestämde vi att alla lärare på skolan skulle utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det har skapat en helt annan medvetenhet om språkets vikt i alla ämnen, sa Baardh.

På senare tid har personal även utbildads i att upptäcka hedersrelaterade signaler och de nyanlända eleverna undervisas i sex och samlevnad.

– Vi har arbetat mycket med vad som gäller i Sverige. Vi har spelat mycket teater om hur man exempelvis flörtar och gör sig förstådd på sms, förklarade Baardh.

Konferenser
Enligt Stigson har en av de främsta framgångsfaktorerna på Åsedaskolan varit att förberedelseklasserna har varit en ständig punkt på konferenserna som hålls för lärarna varje vecka.

– Varje vecka tar vi upp förändringar, vilka elever som ska ut i ordinarie klass och vilka som behöver mer stöd.

Utöver den vanliga konferensen hålls även en konferens med enbart de lärare som undervisar förberedelseklasserna. Stigson menar att det är oerhört viktigt för både lärare och ledningen att inte tappa fokus på eleverna.

Kritisk granska verksamheten
Att kritiskt granska verksamheten är något som Stigson uppmuntrar alla skolledningar att göra. Eftersom skolor har upplevt många nya situationer de senaste åren menar han att det är viktigt att skolledningen aldrig är rädd för att hitta fel i sin verksamhet. Att kritisk granska sin verksamhet är avgörande för att skolan hela tiden ska kunna förbättra utbildningen och bemötandet av nyanlända elever, menar han.

– Var aldrig rädd för att kritisera och granska er verksamhet. Hittar ni något fel, ändra på det. Vi hittar många fel i vår verksamhet och vi försöker hela tiden hitta nya lösningar.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Nyanlända Elever, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som möter nyanlända elever i ditt yrke. Under dagen fick deltagarna ta del av lyckade praktikfall, expertanföranden och myndighetsperspektiv. På konferensen diskuterades ämnen så som hur skolor lyckas med sitt mottagande av nyanlända elever, hur personal bemöter elever som lider av trauma samt hur pedagoger kan förbättra sin undervisning. Totalt deltog cirka 600 personer från hela Sverige på konferensen den 1 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.