Nyheter

Så använder du appar för att skapa individanpassad undervisning

Av: Frida Meinking

pexels-photo-30111

På SFI-Forum den 26 oktober tipsade IT-pedagogen Kicki Hammarlund om enkla knep och appar som hjälper dig att individualisera din undervisning.

I Hammarlunds klassrum får varje elev en iPad som är programmerad med appar och program som är specialanpassade till varje elevs behov. Genom iPaden har eleverna tillgång till övningar och material dygnet runt. iPaden används också som ett sätt att visualisera undervisningen där eleverna får möjlighet att själva skapa filmer, bildspel och ljudinspelningar som sedan används i undervisningen.

 Fem appar som hjälper dig i din undervisning:

1. iMovie

iMovie är en filminspelningsapp där användaren kan spela in och redigera film som sedan kan kombineras med musik eller ljudinspelningar. Hammarlund använder appen för att själv skapa filmer om saker som händer i klassrummet och på utflykter. Materialet använder hon sedan i sin undervisning. iMovie används också av eleverna i olika uppgifter där de skapar filmer och bildspel som en del av undervisningen.

2. Alfavux och Läskod

Två skriv och inlärningsappar som riktar sig till vuxna elever.

3. Book Creator

I Book Creator kan Hammarlunds elever skapa enkla böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Eleverna kan läsa in sin egen röst eller lägga in ljudinspelningar eller musik. Filerna kan sedan exporteras som en bok i iBook eller som en video på Youtube.

4. Clarospeak

Clarospeak är en talsynteslösning med ett talande tangentbord där eleverna kan skriva texter samtidigt som de hör hur bokstäverna låter och där ordet läses upp. Hammarlund använder appen för att skriva texter tillsammans med eleverna så att det lättare ska få en uppfattning av hur bokstäver och ljud hänger ihop.

5. SVAapp

I SVAapp finns svenska böcker som är översatt till en rad olika språk. Appen gör det möjligt för eleverna att först höra en text på svenska och sedan höra samma text på sitt hemspråk. I appen kan eleverna även spela in sig själva när de läser en text och sedan höra hur det låter i jämförelse med den förprogrammerade rösten. Appen är kopplad till datorn så att även Hammarlund kan lyssna på de inspelningar som hennes elever gjort.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige. 

Information och anmälan till SFI-Forum Lärare den 24 oktober 2017 hittar du här. För information om övriga konferenser och utbildningar besök vår sida för konferenser och utbildningar eller anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.