Årets viktigaste utbildningsdag om utrikes födda och nyanländas etablering på arbetsmarknaden – 6:e året i rad

26 april – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Regeringskansliet
Sophia Metelius,
Statssekreterare
Arbetsmarknads-
departementet

Væksthusets Kompetencecenter
Karen Ask,
Chefskonsult

Partille kommun
Karin Håkanson,
Sfi-lärare

Partille kommun
Eva Wahlberg,
Yrkeslärare

Tiia Ojala
Utbildare & läromedelsförfattare

Jobbentrén
Andrea Ahlenius,
Grundare

Arbetsförmedlingen
Nina Aronsson,
Huvudprojektledare

 

Malmö stad
Maria Zaar Mortazavi,
Sektionschef arbetsmarknad

Malmö stad
Sara Sunning Bhatti,
Sektionschef försörjningsstöd

Ur innehållet:

 • Regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken och hur man skall lösa långtidsarbetslösheten
 • Framgångsrikt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedling och kommun
 • Så skapar man förutsättningar för sfi-elever med kort skolbakgrund göra progression
 • Rekrytering samt systematiska arbetssätt för att attrahera arbetsgivare som är villiga att anställa nyanlända och utrikes födda
 • Så kan organisationer och handläggare utveckla ett jobbfokuserat mindset som får fler individer ut i arbete eller studier
 • Ökad integrering av yrkes- och språkundervisning för utrikes födda med fokus på samplanering
 • Så samarbetar olika myndigheter och multikompetenta team under ett och samma tak
  för att samordna insatser till deltagarna och minska långtidsarbetslösheten
 • Vad för stöd och coachning ger vi till arbetsgivare för att bli en mer inkluderande arbetsplats
 • Så ökar vi elevernas progression och förutsättningar att klara språkliga kraven som ställs på en arbetsplats
Pris och målgrupp
 • 4990 kr

Priset är exkl. moms och per person. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Ställs konferensen in återbetalas hela fakturerade beloppet.

Meddela oss om ni önskar få fakturan redan nu i december eller efter årsskiftet.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till:
– Arbetsmarknadsenheter
– Sfi & vuxenutbildning
– Etableringsenheter
– Socialsekreterare
– Försörjningsstöd
– Samordningsförbund

Tid och plats

26 april 2023

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Fantastiskt bra

  Jonathan Hellström Sandvikens kommun
 • En mycket intressant och givande dag med engagerade och entusiasmerande föreläsare

  Josefin Bäck Arbetsförmedlingen
 • Proffsigt upplägg och arrangemang och ett program som höll hög kvalitet och ledde till eftertanke

  Josefina Bylund Ludvika kommun
 • Trots de olika talarnas infallsvinklar fanns en röd tråd genom hela dagen. Välorganiserat och genomtänkt!

  Axel Halje Mullsjö kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!