Nyheter

Botkyrka kommun: Interkulturell strategi

Av: Frida Meinking

Som en av Sveriges mest etniskt blandade kommuner är Botkyrka kommun i framkanten av det interkulturella arbetet. På Forum mot Rasism, den 16 maj, berättade Helena Rojas, utvecklingschef för Botkyrka, om kommunens interkulturella strategi i arbetet mot rasism.

– Vi jobbar med befolkningen vi har och vi tror på befolkningen.

Botkyrka är en av Sveriges mest etniskt blandade kommuner. 18 procent av Botkyrkas barn under 15 år lever i blandade familjer, det vill säga att en förälder är född i Sverige och en född utomlands. 39 procent har två föräldrar som är födda utomlands och 33 procent har två föräldrar födda i Sverige.

Botkyrka är en kommun med stora skillnader i livsvillkor där kön, social, etnisk och religiös bakgrund samverkar. Effekten blir att många människor hindras från att frigöra sin kapacitet och sina livschanser.

För att ta ett helhetsgrepp om problemen beslutade kommunen för sju år sedan att ta fram en interkulturell strategi.

– Vi jobbar med den befolkning vi har och vi tror på befolkningen, säger Helena Rojas.

Skillnaden mellan mångkultur och interkultur
I Botkyrka har man valt att inte följa den nationella ”integrations”-synen utan man har istället tagit steget från ett mångkulturellt synsätt till interkulturellt. Ett interkulturellt synsätt innebär att medborgarna ses som aktiva medskapare och därmed tas in i kommunens analyser och beslut.

– Det interkulturella om att gå från samexistens till att samarbete för det gemensamma, säger Rojas.

Kommunens interkulturella arbete i tre nivåer:
Botkyrkas interkulturella arbete består av tre delar: antidiskriminering, kommunen som plats och kommunen som organisation. I kommunen har man beslutat att antidiskriminering ska vara centralt i all planering, styrning och fördelning. Att motverka ojämlika villkor mellan grupper är i fokus för allt kommunen genomför. Kommunen som plats innebär bland annat att man inom kommunen identifierar insatser och aktiviteter som vidgar nätverk, ökar den sociala sammanhållningen och stärker hemkänslan.

Internationella stadsnätverk
För att hitta inspiration och uthållighet i sitt arbete är Botkyrka kommun medlem i tre internationella stadsnätverk: European Coalition of Cities against Racism (ECCAR), Intercultural cities (ICC) och Unesco LUCS.

– Nätverken erbjuder utbyte av erfarenheter och praktiska exempel för att göra kommunens arbete med handlingskraftig. Vi hänger helt enkelt med kommuner som ligger lite före oss, säger Rojas och fortsätter:

– Det har gjort att vi har vågat. Att andra städer i Europa har gjort saker som fungerat har gjort att vi vågar.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum mot Rasism den 16 maj 2017, anordnad av Integrationsforum. Under heldagskonferensen fick deltagarna bland annat ta del av expertanförande från Council of Europe, praktikfall från Botkyrka kommun och personliga erfarenheter från Kimmie Åhlén, tidigare nazist. För information om kommande konferenser och utbildningar besök vår sida för konferenser och utbildningar eller anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.