Nyheter

EKB-Dagen HVB: Maria Bauer

Av: Frida Meinking

ska%cc%88rmavbild-2016-12-12-kl-10-57-19

Maria Bauer är beteendevetare, utbildad handledare, författare och Sveriges främsta föreläsare om bemötande av hot och våld i arbetslivet. På EKB-Dagen HVB, Forum om Ensamkommande Flyktingbarn, den 8 februari kommer Bauer att prata om hur man skapar ett professionellt förhållningssätt i bemötande och konflikthantering.

 

I en intervju med Integrationsforum pratar Bauer om hur man upptäcker självdestruktivitet och hur personalen skapar ett professionellt bemötande.

 Hur upptäcker man att en person har ett självdestruktivt beteende? 

– Det är ofta närstående som ser att personen förändras. Det finns fem olika typer av självdestruktivitet: missbruk, självskadebeteende, relationsproblematik, problematik kring mat och suicidala beteenden.

– Ofta märker närstående att personen förändras, man ser sår på kroppen eller så upptäcker man att personen börjat kontrollera sin mat eller annat. Från att det upptäcks så tar det ofta lång tid tills man söker hjälp eller få hjälp. I det här ligger en förnekelse hos den som skadar sig.

Om vi ser till gruppen ensamkommande flyktingbarn, hur kan personal på boenden bemöta unga som har ett självdestruktivt beteende?

– Det är nästan alltid frågan om ångesthantering. Om man tänker att personen sannolikt har väldigt mycket ångest, oro och ängslan så är det viktigt att i först hand rikta sitt bemötande mot det. Det vill säga att man försöker förstå vad det är som gör personen orolig och hur vi kan bemöta den oron. Man måste hitta var problemet ligger.

– Jag tycker att man ska vara väldigt omsorgsfull och förstående. Sedan finns det personer som skadar sig i sensationssyfte, vill ha uppmärksamhet eller vill kommunicera någonting, men det handlar fortfarande om personer som inte mår bra.

Vad krävs av personalen för att skapa ett bra bemötande?

– Dels måste de veta en del kring ångest och mående men också vad den här personen har gått igenom. De måste ha koll på grundtrauma i det land som personen kommer ifrån. De måste också veta hur resan hit har sett ut, vad den har inneburit och avslutningsvis hur mår personen här i Sverige. Hur går det med integrering, skola och sociala sammanhang och hur ser personens längtan och saknad ut. Man måste verkligen se till varje individs problematik.

– En annan sak som är jätteviktigt är att man har kunskap om professionellt arbete.

Hur skapar personalen ett professionellt bemötande?

– De måste skapa en stödjande, hjälpande och professionell relation, det vill säga inte bli kompis med den här personen utan snarare hitta en vänskaplig värme och professionalitet som hjälper personen att bli starkare av sig själv och inte bli beroende av personalen. Skapa en relation där personen klarar motgångar, svåra situationer och att hantera sin ängslan.

– Det är också viktigt att alla på arbetsplatsen gör lika så att det inte skapas konstiga allianser. Dels samarbete, dokumentation och professionalitet men också kunskap om individen och vad personen har varit med och sen även kunskap om ångest och psykisk ohälsa. I allmänhet förstå hur människor i kris regerar.

Anmäl dig till EKB-Dagen HVB innan den 16 december och gå 2för1. Anmälan och mer information om konferensen hittar du här.