Årets viktigaste utbildningsdag om flerspråkiga elever och likvärdig skola – 5:e upplagan

20 september 2022 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Emma Leijnse
Utbildningsreporter & författare
“I en annan klass”

Göteborgs stad
Anna Grunander, Processledare grundskoleförvaltningen

Södertälje kommun
Håkan Malmrot, Rektor Hovsjöskolan

Upplands-Bro kommun
Linda Martins, Pedagogisk utvecklare

Stockholms stad
Lars Häggström,
No, Ma-lärare Enbacksskolan

Stockholms stad
Pavlina Spanos,
Sv, So, Eng-lärare Enbacksskolan

Stockholm stad
Elsa Luthman,
Sv, So, Eng-lärare Enbacksskolan

Göteborgs stad
Eva Looström, Processledare Lövgärdesskolan

Upplands-Bro kommun
Johanna Olsson, So-lärare Finnstaskolan & Årets pedagog 2021

Ur innehållet:

 • Hur kan skolor/huvudmän öka likvärdigheten på systemnivå och bidra till en mer jämlik skola?
 • Skapa ett systematiskt och kvalitetsinriktat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i hela kommunen med andraspråksutveckling i fokus
 • Så har vi arbetat för att kompensera för elever med svaga hemmiljöer och bidra till mer likvärdiga förutsättningar samt öka andelen gymnasiebehöriga
 • Arbeta utifrån trelärarsystemet för att underlätta elever att uppnå högre kunskapsresultat
 • Så har den svenska skolan blivit ojämlik och en klassfråga – mekanismerna som styr
 • Åtgärder som går att göra på skolnivå för att utjämna skillnader
 • Arbeta utifrån 3-lärarsystemet för att optimera lärare och elevers kompetens
 • Hur kan ämneslärare arbeta med språkutvecklande arbetssätt i undervisningen? Konkreta exempel från en ämneslärare
 • Skola som arena – en satsning för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor
Pris & Målgrupp
 • 4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till:
– Rektorer & skolledare
– Lärare & pedagoger
– Skol- & pedagogisk utvecklare
– Studiehandledare
– Förvaltning och ansvariga verksamheter inom grundskola

Tid och plats

20 september 2022

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Många inputs och vi har även fått idéer om hur vi kan förbättra vår organisation på skolan.

  Therese Alwert Oxelösunds kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!