Nyheter

Forum om Nyanlända Elever: Skolverket

Av: Frida Meinking

Riktade insatser för bättre och snabbare integration av nyanlända elever i skolan

Forum om Nyanlända Elever, 1 februari 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Mats Wennerholm, undervisningsråd Skolverket, berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Han ger exempel på insatser som höjer kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever samt vilka utvecklingsområden som prioriteras av de kommuner som ingår i satsningen.

Nästa Forum om Nyanlända Elever är den 30 januari 2018. För mer information anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.