Nyheter

Hillevi Engström: samverkan måste stå i fokus i arbetet mot våldsbejakande extremism

Av: Frida Meinking

Foto: Gilla Jobbet Foto: Gilla Jobbet

När regeringens dåvarande nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, pratade om arbetet mot radikalisering på Forum mot Extremism så var det samverkan mellan kommuner, religiösa samfund och civilsamhället som stod i fokus.

– Jag skulle säga att vi har mycket resurser om vi använder dem på ett klokt sätt, sa Engström.

Att våga knyta till sig kompetens från grannkommuner och skapa ett nätverk där man kan bolla idéer och hjälpas åt i arbetet mot extremism var någonting som Engström lade stor fokus på. För mindre kommuner kan ett utökat nätverk till och med vara avgörande.

I arbetet mot religiös extremism menade Engström att samverkan med trossamfund är en viktig faktor då de kan ge ökad förståelse men också föregå som gott exempel för människor som är i farozonen för att radikaliseras.

Samordnaren pratade också om att man, både nationellt och kommunalt, har missat att använda de resurser som finns i civilsamhället. Privatpersoner och organisationer kan vara ett stort stöd för anhöriga men även för de som väljer att lämna sina grupper.

– Jag tror att det är viktigt att se att om man väljer att lämna något så måste man hoppa till något annat. Det handlar om vanligt mänskligt omhändertagande och där tror jag att civilsamhället med alla de resurser som finns är en viktig spelare, sa Engström.

Samarbeten är en viktig del då arbetet mot våldsbejakande extremism inte har några kommungränser eller länsgränser utan sker runt om i vårt samhälle, både nationellt och kommunalt, påpekade samordnaren.

Den här artikeln är baserade på anförande från Forum mot Extremism, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Anna Ardin, Projektledare på Forum, belyste konferensen ämnen som hur man utformar en handlingsplan som motverkar radikalisering och extremism och hur kommuner kan upprätta allianser med myndigheter och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Totalt deltog över 200 personer från hela Sverige på konferensen den 10 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev.