Nyheter

Lillemor Persson: ”Jag ger betygsskalan på sfi underkänt”

Av: Lillemor Persson

Jag har aldrig satt ett F. Inte för att jag är en superlärare som dyker upp i ett tv-program när saker inom skolan ska styras upp. Nej, det handlar om helt andra faktorer, skriver sfi-läraren Lillemor Persson. 

Det handlar om att jag, ända sedan jag började undervisa i svenska för invandrare, har fått höra att man helt enkelt inte sätter F. Om en elev slutar eller skrivs ut sätter man avbrott eftersom eleven alltid ska ha en möjlighet att läsa klart kursen senare. Dessutom framstår faktiskt hela betygsskalan rätt överflödig på sfi. Åtminstone som den används i dag. För vad är tanken med betyg? Vilken funktion ska de fylla? Det viktigaste syftet torde vara att fungera som urvalsinstrument och konkurrensmedel. Olika utbildningar kräver olika meritvärden och höga betyg ger elever större chanser att komma in på just den utbildning som de strävar efter. Men om någon studerar sfi, blivit klar med exempelvis kurs C och ska fortsätta med D-kursen, vad spelar det då för roll om hen har ett E, D, C, B eller A i betyg? Ingen roll. Det spelar ingen roll.

Jaha tänker du men många av eleverna ska väl så småningom vidare till kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Då är det väl viktigt att få ett betyg från sfi som visar vilken nivå de avslutar kurs D på? Nja säger jag. Visserligen är det så i vissa kommuner att om en elev avslutar kurs D med högt betyg, till exempel B eller A, får hen möjlighet att börja direkt på delkurs tre i grundläggande svenska som andraspråk. Då behöver inte eleven läsa delkurs ett och två men så fungerar det inte överallt. Det innebär alltså att i några kommuner men inte alla fungerar betygsstegen som urvalsinstrument. Där tycker jag att det börjar knaka lite i argument om att betyg ska vara jämförbara och likvärdiga. För varför ska elevens hemkommun innebära så pass stora olikheter i hur studiegången kan se ut? Att använda betygsskalan på det här sättet kanske är rimligt men då borde det åtminstone vara ett system som är praxis och används överallt.

Fast betyg kan väl fungera motivationshöjande? Det är väl bra? Vi kanske ska ha kvar betygsstegen för att eleverna ska bli mer motiverade till att lära sig svenska? Men vet du, om de inte är motiverade till att lära sig svenska finns det ingen betygsskala i världen som kommer att påverka motivationen för sfi. Dessutom är den absoluta majoriteten av eleverna redan väldigt motiverade. Självklart vill de lära sig svenska för att så snabbt som möjligt och på bästa sätt lyckas etablera sig och bli integrerade. De elever som är omotiverade når vi inte ändå med många betygssteg. Där är det andra faktorer och förutsättningar som måste in.

Betyget F då, det är väl ändå viktigt? Om en elev har läst en kurs väldigt länge men inte nått kunskapskraven, kanske till och med fått göra ett nationellt prov och fått underkänt på provet. Då borde väl man sätta F? Det skulle till exempel kunna vara en viktig signal till både eleven och eventuella andra aktörer som Arbetsförmedlingen eller Individ och familjeomsorgen att det kanske krävs andra insatser än SFI för att hjälpa individen framåt. För de gånger jag som lärare skrivit ut elever på grund av avsaknad progression, lämnat kursintyg och förklarat att nu måste det göras en paus i sfi, så har eleven ändå inom kort kommit tillbaka till skolan då andra instanser säger: Mer sfi.

Kanske finns det tillfällen där betyget F kan fylla en vettig funktion men i så fall efterlyser jag mer tydlighet och likvärdighet kring hur och när det betyget ska användas. För just nu råder det stor osäkerhet runt om hos olika sfi-anordnare och sfi-lärare kring den här frågan. När skollagen och styrdokumenten slår fast att eleverna alltid ska ha en chans att fullfölja sina studier och läsa klart kursen blir det svårt att sätta F. För när är egentligen en kurs med kontinuerligt intag, kunskapskrav som kan nås på flera olika sätt men utan centralt innehåll egentligen klar? Hur avgör man om en elev som ska sluta, på grund av diverse tänkbara anledningar, egentligen läst en kurs så pass länge att hen ska ha F i betyg istället för avbrott? Jag har inget enkelt svar på den frågan men förhoppningsvis kommer Komvuxutredningen fram till något vettigt i frågan om betyg på sfi. Där undersöks nämligen möjligheten att förenkla betygsskalan inom vuxenutbildningen. Men innan allt det här blivit tydligare eller styrts upp tänker jag sätta mitt första F. Jag ger nämligen betygsskalan på sfi underkänt.

Fler artiklar av skribenten

Lillemor Persson: ”Yttrandefrihet är långt ifrån okomplicerat” 

Lillemor Persson: ”Många verkar inte känna till vad sfi egentligen är”