Nyheter

Skolan mitt i byn – ett framgångskoncept på Angeredsgymnasiet

Av: Elin Bisander

Prisbelönta skolutvecklaren Samuel Engelhardt från Göteborgs Stad berättar hur konceptet ”Skolan mitt i byn” hjälper till att vända resultaten i flerspråkiga skolor genom okonventionella metoder och samarbeten.

– Fyrstegsraketen har varit en riktig framgångssaga.

I Angered är en majoritet av eleverna flerspråkiga och många är nyanlända. Samuel Engelhardt, utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet, är en av talarna på Forum om Nyanlända Elever – Skolledare den 1 februariHan arbetar främst med skolutveckling inom specialpedagogik och har skapat strukturer för att arbeta med större elevgrupper samtidigt. På konferensen kommer han att prata om möjligheten att förändra.

– Skolan kan inte ensam följa upp målen, det krävs en hel by för att fostra ett barn.  Om man hjälps åt att ta ansvar så går det. Om man exempelvis har temat livskunskap i skolan så är det jättebra om fritidsklubbar, bibliotek, kulturskolan och så vidare berör samma ämne utifrån sitt perspektiv, berättar han.

Under en tioårsperiod har Angeredsgymnasiets personal, efter idéer av Samuel Engelhardt, gjort en fyrstegsraket. De jobbade utifrån Fryshus-konceptet och diskuterade vilken potential deras skola har. Åtta gymnasieskolor i utanförskapsområden i Sverige bildade ett nätverk (ACT-All Come Together) för att samla ihop goda erfarenheter.

– Vi insåg snart att om våra ungdomar ska ägna sig åt problembaserat lärande så måste de ha grundkunskaper. Vi såg till att ungdomarna hade tillgång till datorer både på skoltid och efter skoltid, berättar Samuel Engelhardt.

Nästa moment i fyrstegsraketen var GPS – Guidning På Skolan. Det innebar att alla vuxna på skolan kunde bli guider (förebilder) och deras uppgift var att hjälpa elever formulera nåbara mål. Innan GPS hoppade 30 procent av eleverna av sitt program på Angeredsgymnasiet. Efter två år tittade man på 80 elever som var delaktiga i GPS och såg att inte en enda hade hoppat av.

– Vi kollade även på hur mycket tid ungdomarna fått av sina guider. Det låg på 15–30 minuter per elev och vecka som de fått möta en icke-dömande människa och få hjälp att formulera sina mål. Vi förstod att glädjen att lyckas var så stor att det motiverade eleverna till att fortsätta lyckas, berättar Samuel Engelhardt.

Efter detta infördes Onlineskolan-tillbaka till lärande. Det sista momentet var Angeredsutmaningen. Ett fyrtiotal företag gick in för att stötta ungdomarna. De ordnade stipendier, praktikplatser, sommarjobb och studiebesök. Något som visade sig vara mycket framgångsrikt.

– Det var det fjärde steget i raketen. Det här har varit en riktig framgångssaga. Skolan är helt full och vi har i princip inga som hoppar av, till skillnad från för tio år sedan då vi hade svårt att få elever till skolan och den var nedläggningshotad, avslutar Samuel Engelhardt.

Alla fyra verksamheterna är fortfarande aktiva.

Mer information om kommande konferenser och utbildningar hittar du här. 

Skribent: Elin Bisander
Foto: Lärarkanalen