Nyheter

Forum om Nyanlända Elever: Stockholm stad

Av: Frida Meinking

Från nyanländ till nyanställd lärare

Forum om Nyanlända Elever, 1 februari 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Johan Eriksson, utbildningsförvaltningen Stockholm Stad, och Jenny Stanser, rektor Blommensbergsskolan, pratar om projektet ”Från nyanländ till nyanställd lärare”. En satsning som ska fånga upp nyanlända som har kvalificerad utbildning från sitt hemland.

Nästa Forum om Nyanlända Elever är den 30 januari 2018. För mer information anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.